Deltagarvillkor

1. Temat för fototävlingen är ”De bästa mobilbilderna” ur amatör- och hobbyfotografers synvinkel. Det slutliga urvalet av vinnarna kommer att avgöras av en jury. CEWE Sverige (hädanefter CEWE) utdelar värdefulla priser. Vinnarbilderna kommer att presenteras på tävlingssidan eller på CEWEs hemsida. Alla vinnare kommer att få besked via e-mail.

2. Upp till 25 digitala bilder, som deltagarna själva har tagit, kan laddas upp i de fyra kategorierna: - "Fantastiska ögonblick”, "De små kära" och "På naturlig vis".
Bilderna, samt kort beskrivning, kan administreras via personliga konton. Vid uppladdning ska bilderna vara minst 640 x 480 pixlar eller en maximal filstorlek på 10 MB. Tillåtna filformat är: Png, Jpeg och Tiff. Dessutom ska det vara en bild per fil. Bilderna får inte vara i form av collage, och de får inte ha ramar, grafik- eller textelement. Härunder gäller det även att namnet på fotografen och copyright-bemärkningar inte få vara tryckt på bilden.

3. Det är inte tillåtet att skicka in andras bilder – bilden ska vara tagen av den person som deltar i fototävlingen. Vid deltagande ska du bekräfta att du är författare till de uppladdade bilderna, och att du därmed har oinskränkt rättighet att använda bilderna. Dessutom bekräftar du att de uppladdade bilderna är fria från tredje parts rättigheter, och att intellektuella egendomsrättigheter av tredje part inte har blivit tillsidosatt.

4. Med sitt deltagande i tävlingen ger deltagaren CEWE och de företag som är förknippade med CEWE, en oåterkallelig, simpel, obegränsad användarrätt till att använda de(n) uppladdade foto(n) till deras PR-arbete. Detta omfattar möjligheten för offentliggörande, mångfaldiggörande, återgivande och utbredning med ändamålet att reklamera för och presentera CEWE. Detta befinner sig endast i samband med tävlingen och i den efterföljande kommunikationen som deltagaren är involverad i. Denna tillåtelse inkluderar användandet av de inskickade fotona till presentation på utställningar, offentliggörande på internet och sociala medier, visning i andra publikationer, även offentliggörande av tredjepart i presstäckning, samt presentation av tjänster från CEWE.

Det krävs särskild accept från deltagaren i tillfälle av kommersiellt användande som går utöver detta.

5. Deltagaren accepterar att hans namn kan nämnas som författare (upphovsman) om CEWE anser det nödvändigt.

6. Deltagaren ska själv få skriftlig tillåtelse för publicering från de personer som är på dina bilder – CEWE tar inte ansvar för detta.

7. Uppladdade bilder med stötande innehåll kommer automatiskt att raderas.

8. Varken avgifter och betalning kommer att betalas för publicering av bilder som en del av villkoren för offentliggörande.

9. Foton kan innan avslutning av tävlingen när som helst dras ut ur fototävlingen genom att deltagaren tar bort de relevanta bilderna via sitt personliga deltagarkonto.

10. Genom att ladda upp foton accepterar deltagaren de allmänna villkoren för deltagandet i fototävlingen.

Partner
  • https://www.pixizoo.dk/gratis-fotobog
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description