Netiquette

Kära tävlingsdeltagare,

Vi vill gärna möjliggöra en behaglig atmosfär och fostra en god kommunikation för alla deltagare. Vi ber dig därför om att hålla en hövlig umgängeston på vårt community. Var vänligen uppmärksam på att det sitter människor på den andra sidan av skärmen, som precis som du även vill bli ordentligt behandlad av i det verkliga livet.

Netiquette-regler:

Skriv tydligt:
När du offentliggör ett bidrag, ska du vara uppmärksam på att människor från hela Europa läser detta bidrag. Undgå därför regionala dialekter och formulera dig i klara och hela meningar. Skriv om möjligt så, att alla kan förstå det.

Var vänlig:
Vänlighet fostrar kommunikationen. Om du tycker om något du läser och ser, så dela det med andra. Angrip inte andra deltagare personligt. Undgå förnärmningar och var uppmärksam på ditt tonfall. Ironi och dubbeltydligheter tolkas ofta fel. Finns det något att kritisera kan du därför bara uppfodra att du gör det på ett artigt och sakligt vis.

Respektera andras åsikter:
Skulle en av dina bilder bli kritiserad eller negativt värderad, så håll huvudet kallt. Läs igenom inlägget i lugn och ro, överväg om du vill svara och skriv i så fall en saklig kommentar. Bär inte agg, undgå förolämpningar och var även i stånd att förlåta.

Var uppmärksam på passande innehåll:
Racistiskt, sexistiskt eller annat människorättskränkande innehåll vill vi inte se här.

Håller du dig till dessa enkla regler, kan vi alla ha ett härligt forum och en spännande tävling med ett regn av bild- och åsiktsutväxlingar.

 

Mycket nöje!

Partner
  • https://www.pixizoo.dk/gratis-fotobog
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description